(woensdagavonden, van 19.30 tot 21.30 in 't Wiekske)

oneven weken   data   data   data
Januari 2023   4   18    
Februari   1   15    
Maart   1   15   29
April   12   26    
Mei   10   24    
Juni   7   21    
Juli   5   19    
Augustus   2 = vak   16 = vak   30
September   13   27    
Oktober   11   25    
November   8   22    
December   6   20    
             

De contributie voor 2023 bedraagt € 50,- en mag worden overgemaakt naar: bankrekeningnummer NL 19 RABO 0149 1230 51 ten name van Liederentafel Vrij en Blij Eersel.