(woensdagavonden, van 19.30 tot 21.30 in 't Wiekske)

oneven weken   data   data   data
Januari 2024   3   17   31
Februari   14   28    
Maart   13   27    
April   10   24    
Mei   8   22    
Juni   5   19    
Juli   3   17   31
Augustus   14   28    
September   11   25    
Oktober   9   23    
November   6   20    
December   4   18    
             

De contributie voor 2024 bedraagt € 50,- en mag worden overgemaakt naar: bankrekeningnummer NL 19 RABO 0149 1230 51 ten name van Liederentafel Vrij en Blij Eersel.