Welkom op onze site

'Liederentafel Vrij en Blij Eersel' is opgericht in 2007 en is een enthousiaste groep mannen en vrouwen die graag met elkaar zingen.

 

'Liederentafel Vrij en Blij Eersel' is opgericht in 2007 en is een enthousiaste groep mannen en vrouwen die graag met elkaar zingen.

In 1809 is de naam Liederentafel als benaming voor zangverenigingen in gebruik genomen en komt van het oorspronkelijke woord "Liedertafel", ontstaan toen Carl Friedrich Zelter in Berlijn een gezelschap van 24 mannen bijeen bracht. Het betrof vrienden van hem, die allen hetzij componist, zanger of dichter waren. Zelter gaf deze vereniging de naam Liedertafel, in analogie met de tafelronde uit de Arthur sage.

Het doel van onze liederentafel / zanggroep / koor is:

  • gezellig en ongecompliceerd samen zingen, maar serieus oefenen om ons niveau optimaal te krijgen en te houden;
  • optredens verzorgen voor iedereen die van onze muziek houdt, zodat we hen een gezellige, onbezorgde dag of avond kunnen bezorgen.

Ons repertoire bestaat uit het Nederlandstalige levenslied, smartlappen, Brabantse liedjes en een aantal liederen in andere talen. Kortom liedjes die door iedereen kunnen worden meegezongen.

Ons koor staat onder leiding van een enthousiaste dirigent en wordt begeleid door muzikanten met accordeon en saxofoon.

Wij repeteren om de twee weken in het zaaltje 't Wiekske, in de Koperwiek, Gebr. Hoeksstraat 8, te Eersel, op woensdagavond, van 19.30 tot 21.30 uur.

 

Nieuwe koorleden zijn altijd van harte welkom.
Wilt u meer weten over het lidmaatschap, over de muziek, de repetities, etc. kom een avondje luisteren en/of meezingen op een van de repetitieavonden. Of neem contact op met onze voorzitter mevr. A. Kunnen.

Bestuur en anderen

Kernleden van onze vereniging

Deze personen vervullen diverse rollen om het koor zingende te houden.

Annie Kunnen
Annie Kunnen

Bestuurslid / muziekcommissie

Ida Verspaandonk
Ida Verspaandonk

Secretaris/penningmeester

Mia Kanen
Mia Kanen

Bestuurslid

Thea Vervoort
Thea Vervoort

Bestuurslid

Nel Smolders
Nel Smolders

Dirigent / muziekcommissie

Dinie van Rooij
Dinie van Rooij

Muzikant / muziekcommissie

Fons van de Sande
Fons van de Sande

Muzikant / muziekcommissie

Louis Klomp
Louis Klomp

Muzikant / coördinator muziekcommissie

Wij zijn een enthousiast koor en verzorgen graag een optreden voor u.
Vooral voor ouderen zingen wij een zeer herkenbaar repertoire.
Hebt u wat te vieren of the herdenken of moet er iemand in het zonnetje gezet worden?
'Liederentafel Vrij en Blij Eersel' kan daar een feestelijk of passende bijdrage aan leveren.
Aarzel niet en schakel ons in.

Wanneer u ons een optreden laat verzorgen en een voorkeur hebt voor bepaalde liedjes kunt u dit aangeven. Onder "repertoire" vindt u al onze liederen.

Bent u geïnteresseerd, wendt u dan tot onze voorzitter Annie Kunnen of secretaris Ida Lauwers. Zij kunnen voor u een datum vastleggen en de kosten bespreken.

Optredens / Repetities

Waar en wanneer laten wij van ons horen...

 

Opgericht in 2007

Een enthousiaste groep mannen en vrouwen die graag met elkaar zingen.

Huishoudelijk Reglement

In ons huishoudelijk reglement zijn extra bepalingen ten opzichte van onze statuten opgenomen.

 
 

Secretariaat

p/a Kortkruisdijk 4
5521 SW  Eersel

Info

Lid van: Lovok
KvK: 172411339

Copyright

Copyright © 2024 Vrij en Blij Eersel. Alle rechten voorbehouden.